Projekt "Przedsiębiorczość akademicka na START" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakończenie projektu

31 sierpnia 2013 roku zakończyliśmy realizację projektu pt. "Przedsiębiorczość akademicka na START".
W wyniku działań projektowych wsparliśmy kilkaset osób zainteresowanych przedsiębiorczością oraz prowadzeniem własnej firmy.