Konkurs na innowacyjne prace dyplomowe

Biuro Karier oraz Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego zapraszają absolwentów naszej Uczelni do udziału w II edycji "Konkursu na najlepszą pracę dyplomową poszukującą innowacyjnych rozwiązań".

Konkurs jest jednym z zadań realizowanych w ramach projektu "Promocja idei własności intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach", współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".

 

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej), proponującej innowacyjne rozwiązanie w jednym z obszarów tematycznych:

a) technologie medyczne (ochrona zdrowia);

b) technologie dla energetyki i/lub górnictwa;

c) technologie dla ochrony środowiska;

d) technologie informacyjne i/lub telekomunikacyjne;

e) technologie dla produkcji i/lub przetwarzania materiałów;

f) technologie dla transportu i/lub infrastruktury transportu;

g) technologie dla przemysłu maszynowego i/lub samochodowego i/lub lotniczego;

h) nanotechnologia i/lub nanomateriały;

i) wzornictwo przemysłowe (dizajn);

j) nowoczesne rozwiązania w zarządzaniu.

 

Więcej informacji na stronie konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału!