Polecane strony

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Agencja realizuje szereg programów pomocowych, w tym także udziela dotacji przeznaczonych zarówno na inicjatywy wspierające rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, jak i bezpośrednio dla przedsiębiorców.
   
 • Portal Innowacji
  Portal Innowacji jest źródłem wiedzy na temat wspierania innowacyjności i transferu technologii. Można w nim znaleźć informacje dotyczące m.in. dostępności nowych technologii, źródeł finansowania innowacji, instytucji, a także programów wspierających innowacyjność.  
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
  Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest organizacją zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Działania RIG ukierunkowane są min. na reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, kształtowanie i upowszechnianie oraz promowanie zasad etyki i uczciwości w działalności gospodarczej oraz podejmowanie i prowadzenie działań dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych, innowacyjnych i technologicznych.  
 • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
  Misją Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest opracowywanie koncepcji programów
  i projektów samorządu terytorialnego, wykorzystywanie dostępnych programów pomocowych, przyciąganie inwestorów oraz promocja regionu śląskiego.
 • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości
  Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości powstała ponad 15 lat temu. Głównym zadaniem jest tworzenie odpowiednich warunków i instrumentów do podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu śląskiego. Z czasem priorytetem spółki stała się współpraca partnerska środowisk naukowo – badawczych z przedsiębiorcami.
 • Euro-Centrum
  W ramach Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego wspierany jest rozwój innowacyjnych technologii, prowadząc szereg działań badawczych, doradczych, szkoleniowych i edukacyjnych.
 • Fundusz Mikro
  Fundusz Mikro został założony w 1994 roku przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości by promować rozwój małych przedsiębiorców. Jest wiodącym przedsięwzięciem w zakresie mikrofinansowania w Polsce i największym w Europie Środkowej.
   
 • Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
  Misją Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości jest przyczynianie się do rozwoju przedsiębiorczości i promowanie jej. Fundacja realizuje celowe programy pomocowe ukierunkowane na tworzenie i wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.