Refleksje po spotkaniu Role Models

12 grudnia 2012 roku w Akademickim Punkcie Informacji Biznesowej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyło się spotkanie Role Models. Gościem przedsięwzięcia był Łukasz Zjawiński - prezes TechMine Fund SA, który wspiera innowacyjne przedsiębiorstwa i pomysłodawców w zakresie rozwoju finansowego, strategicznego i operacyjnego.

Gość przedstawił uczestnikom spotkania historię powstania TechMine. Opowiedział o TechMine Coffe, TechMine Startups oraz TechMine Investors i powstałym z niego TechMine Fund SA. Wyjaśnił na czym polegają poszczególne przedsięwzięcia TechMine i zachęcał zebranych do pracy na własny rachunek.

TechMine Fund SA został założony dla przedsiębiorców, którzy doskonale znają się na meritum swojego biznesu, potrzebują jednak wsparcia na różnych poziomach i w różnych fazach rozwoju firmy. Łukasz Zjawiński podkreślił, że Fundusz może włączyć się w działanie zarówno na etapie pomysłu jak i w fazie intensywnego wzrostu. Takie działanie sprawia, że młodzi przedsiębiorcy otrzymują doskonałą okazję do budowania sieci kontaktów oraz uczenia się od bradziej doświadczonych przedsiębiorców.

TechMine pomaga również w dopracowaniu lub całkowitej zmianie modelu biznesowego, pokazuje jak właściwie zarządzać przepływami finansowymi, reorganizuje struktury i zasoby firmy, pomaga w tworzeniu kanałów sprzedaży, doradza w zakresie marketingu i PR, wspiera w tworzeniu i optymalizacji procesów oraz struktur firmy w taki sposób, aby generować przyspieszony wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Gość grudniowego Role Models obalił kilka mitów dotyczących zakładania i prowadzenia własnej firmy. W trakcie aktywnej rozmowy z uczestnikami rozprawił się z powszechnie panującym przekonaniem, że świetny pomysł na biznes to gwarancja sukcesu.

Uczestnicy spotkania otrzymali również szansę porozmawiania o swoich pomysłach na biznes i uzyskania w tym zakresie wielu cennych wskazówek.

Ideą spotkań Role Models jest zachęcanie studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych oraz innych osób do podejmowania wyzwań we współpracy z przedstawicielami biznesu. Celem projektu, w ramach którego organizowane są spotkania RM, jest pobudzanie aktywności uczestników do budowania swojej przyszłości, spełniania marzeń oraz udowadniania, że próby kształtują sukces.