Jak pomagamy

Uczestnicy programu otrzymają fachowe doradztwo w zakresie możliwości utworzenia firmy w oparciu o pomysł oraz możliwość uczestnictwa w szeregu szkoleń biznesowych oraz warsztatów.

Tematyka szkoleń jest następująca:
- Symulacyjna Gra Decyzyjna - analiza przypadku;
- Skuteczne zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem;
- Instrumenty doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstw, ich współpracy z uczelniami i otoczeniem biznesu;
- Dizajn 100% innowacyjności;
- Praktyczne aspekty prowadzenia działalności - wizyta studyjna w przedsiębiorstwie spin off/spin out, w instytucjach otoczenia biznesu.

Szkolenia będą prowadzone przez profesjonalnych szkoleniowców oraz menagerów firm.

Każdy z beneficjentów może wziąć udział w szkoleniach i doradztwie (z zakresu aspektów prawnych, finansowych, marketingowych). Osoby, które brały udział w szkoleniach z tematyki przedsiębiorczości i posiadają zaświadczenia potwierdzające stan wiedzy w opisywanym zakresie, mogą wziąć udział tylko w sesjach doradczych.

Ponadto oferujemy:

  • Konferencje tematyczne związane z dziedziną przedsiębiorczości.
  • Dni otwarte instytucji otoczenia biznesu, w ramach których będziemy odwiedzać śląskie instytucje wspomagające przedsiębiorców.
  • Spotkania Role Model oraz Wykłady gościnne, w których udział biorą doświadczeni doradcy oraz przedsiębiorcy.
  • Panele dyskusyjne Gender Mainstreaming traktujące o losach kobiet i mężczyzn w aspekcie działalności naukowo-biznesowej.
  • Informacje o możliwościach uzyskania wsparcia z instytucji zewnętrznych, m.in. zewnętrznych źródeł finansowania.