O projekcie

Projekt "Przedsiębiorczość akademicka na START" jest organizowany przez Politechnikę Śląską we współpracy z największymi uczelniami województwa śląskiego, tj. Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym, Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. gen. J. Ziętka, Politechniką Częstochowską, Akademią Techniczno-Humanistyczną, a także z instytucjami otoczenia biznesu - Regionalną Izbą Gospodarczą oraz Zamkiem Cieszyn.

Celem głównym programu START jest podniesienie poziomu kreatywności, transferu wiedzy i postaw przedsiębiorczych wśród studentów uczelni wyższych województwa śląskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy studentów (I, II i III stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), a także pracowników naukowych.

Projekt składa się z 2 edycji - pierwsza rozpoczyna się w roku akademickim 2011/2012, druga w roku 2012/2013. W każdej edycji zapraszamy do współpracy 75 studentów oraz 25 pracowników. Do projektu można przystąpić rejestrując się na stronie www.start.polsl.pl.

Uwaga: studenci przystępujący do projektu START nie mogą być zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę. Pracownicy muszą posiadać umowę o pracę.