Cele projektu

Celem głównym programu START jest podniesienie poziomu kreatywności, transferu wiedzy i postaw przedsiębiorczych wśród studentów i pracowników naukowych. A ponadto:

  • promowanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród studentów i pracowników naukowych,
  • usprawnienie procesów powstawania nowych firm opartych na pomysłach studentów i pracowników naukowych,
  • budowanie platformy współpracy wokół inicjatyw gospodarczych wywodzących się ze środowiska uczelni wyższych województwa śląskiego.