Bezpłatne szkolenie "Obsługa komputera - to takie proste"

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Obsługa komputera - to takie proste", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bezpłatne szkolenia umożliwią uczestnikom osiągnięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji ICT oraz przygotowują do uzyskania Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL Core. Jest to najpopularniejszy a jednocześnie najbardziej akceptowalny certyfikat na rynku pracy.

Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby wieku pomiędzy 18 - 64 rokiem z wykształceniem co najwyżej średnim zamieszkujące teren województwa śląskiego, które z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w planowanych szkoleniach.

Na program szkolenia składa się 7 modułów, każdorazowy moduł kończy się cząstkowym egzaminem ECDL.

Moduł 1: podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych;

Moduł 2: użytkowanie komputera;

Moduł 3: przetwarzanie tekstów MS Word;

Moduł 4: arkusz kalkulacyjny MS Excel;

Moduł 5: bazy danych MS Acces;

Moduł 6: grafika menadżerska i prezentacyjna MS Power Point;

Moduł 7: przeglądanie stron internetowych i komunikacyjnych.

 

Bezpłatne szkolenia komputerowe oferują uczestnikom:

  • naukę w 15 osobowych grupach,
  • materiały szkoleniowe,
  • 84 godziny szkolenia.

Szkolenia będą odbywać się w siedzibie Organizatora w Katowicach przy ul. Gallusa 12 w systemie stacjonarnym (zajęcia w tygodniu) i niestacjonarnym (zajęcia w weekend).

Osoby zainteresowane prosimy, aby zgłaszały chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie, podpisanie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego osobiście, drogą poczty tradycyjnej lub elektronicznie (wchodząc na stronę internetową projektu www.gallus.pl/obsluga-komputera-to-takie-proste.html) oraz w biurze Projektu w Katowicach ul. Gallusa 12, pokój 118, tel. 032 20-79-289, lub pokój 125 tel. 032 20-79-271.