Konkurs Friendly Competition

Akademicki Punkt Informacji Biznesowej zaprasza studentów, doktorantów i pracowników naukowych do udziału w konkursie Friendly Competition. 

Celem konkursu, który organizowany jest w ramach projektu "Przedsiębiorczość akademicka na START", jest pobudzenie kreatywności i innowacyjności w warunkach pracy zespołowej. 

Do podjęcia wyzwania zapraszamy grupy 3-4 osobowe. Każda grupa otrzyma identyczne zadanie do rozwiązania (czas rozwiązania - 4 godziny).

Praca zespołów będzie polegała na stworzeniu rozwiązania zadania, stworzeniu prezentacji, dostosowaniu prezentacji do dodatkowych warunków określonych przez oceniających.

Finał konkursu odbędzie się 6 kwietnia 2013 roku w godzinach od 9.00-13.00 w siedzibie APIB UŚ przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem start@us.edu.pl do dnia 5 kwietnia 2013 roku (do godziny 15.00). Na zwycięski zespół czekają nagrody niespodzianki.