częstochowa

Bezpłatne seminarium "Innowacje marketingowe - Gryfikacja. Jak zastosować reguły gier w działaniach marketingowych"

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na bezpłatne seminarium pt. "Innowacje marketingowe - Gryfikacja. Jak zastosować reguły gier w działaniach marketingowych".

Adresaci seminarium: pracownicy przedsiębiorstw, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych, jednostek samorządu terytorialnego.

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów POKL

Regionalny Ośrodek EFS w Częstochowie, prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Do 14 sierpnia można składać wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie ogłasza, iż w dniach od 03.08.2009 do 14.08.2009 będą przyjmowane od bezrobotnych wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospo