Zapraszamy do projektu „ Era przedsiębiorczości społecznej – sosnowiecki inkubator”

Projekt realizowany przez Gminę Sosnowiec: „Era przedsiębiorczości społecznej – sosnowiecki inkubator” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego. Poprzez działania w projekcie zwiększy się ilość wykwalifikowanych osób działających w ramach podmiotów ekonomii społecznej. 

Adresatami projektu są osoby działające w ramach podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego oraz osoby fizyczne planujące założenie i prowadzenie tego typu podmiotu.

Podmioty ekonomii społecznej to:

  • organizacje pozarządowe tj. stowarzyszenia, fundacje,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółdzielnie pracy,
  • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
  • firmy społeczne wywodzące się z sektora prywatnego,
  • podmioty wymienione w Art.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu bezpłatnych szkoleń, działań usługowych i doradczych, oraz na udostępnieniu osobom biorącym udział w projekcie wspólnej infrastruktury technicznej.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.ngo.sosnowiec.pl lub o kontakt telefoniczny 032/ 292 10 14 bądź mailowy rekrutacja@ngo.sosnowiec.pl