Zakładanie działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dziećmi

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach informuje, że w związku z dużym zapotrzebowaniem społecznym na instytucjonalną opiekę nad dziećmi do lat 3-ch, uruchomiony zostaje specjalny pakiet pomocowy dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne, które chciałyby prowadzić tego rodzaju działalność gospodarczą na własny rachunek.

W ramach pakietu przewiduje się:
- Fachową poradę udzielaną przez doradcę zawodowego,
- Specjalistyczne szkolenia w zakresie podstaw prowadzenia działalności gospodarczej z
uwzględnieniem specyfiki związanej z opieką nad małymi dziećmi,
- Szybką ścieżkę uzyskania bezzwrotnej dotacji na utworzenie działalności, oraz wsparcie
merytoryczne na każdym etapie jej prowadzenia.

Działania te finansowane będą w całości ze środków będących w dyspozycji PUP Gliwice. Szczegółowe informacje udzielane są w dziale Instrumentów Rynku Pracy PUP Gliwice, pok. 21, telefonicznie nr 231-18-41 wew. 232 lub drogą mailową: aleksandra.pasiek@pup.gliwice.pl (źródło: www.pup.gliwice.pl)