Wakacyjne Staże Studenckie Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego już po raz szósty organizuje projekt Wakacyjnych Staży Studenckich (WSS). Podczas stażu studenci mają okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego, w tym szeroko pojętych stosunków międzynarodowych, militarnych i pozamilitarnych aspektów bezpieczeństwa, legislacji w tym zakresie, a także analizy informacji, procesu redakcyjnego i pracy z materiałami archiwalnymi.

Oferta skierowana jest do studentów uczelni publicznych i niepublicznych, którzy ukończyli drugi rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, ale nie ukończyli jeszcze 30. roku życia.

Wykaz Działów do których można aplikować i wymagania stawiane kandydatom dostępne są na stronie.

Najlepsi mają szansę zdobycia doświadczeń i praktycznej wiedzy podczas stażu w BBN.

Termin przesyłania zgłoszeń aplikacji upływa 22 kwietnia 2013 r.

Szczegółowe informacje o Wakacyjnych Stażach Studenckich dostępne są na stronie internetowej BBN www.bbn.gov.pl.

Kontakt tel.: (22) 695-18-77;
e-mail: staze@bbn.gov.pl.