Szkolenie "Innowatyka: nowy standard umiejętności dla przedsiębiorców"

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw z województwa śląskiego na bezpłatne szkolenie pt. "Innowatyka: nowy standard umiejętności dla przedsiębiorców".

Szkolenie odbędzie się 27 czerwca 2012 r. (środa) w godz. 8.30 - 15.45 w Gliwicach. Szkolenie poprowadzi dr Michał Jasieński.
Głównymi metodami prowadzenia szkolenia będą wykłady, dyskusje oraz praca słuchaczy (ćwiczenia w podgrupach o zmieniającym się składzie). Główny nacisk położony zostanie na rozumienie zagadnień i zastosowania praktyczne, a nie wykład zagadnień teoretycznych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy oraz harmonogram szkolenia do pobrania na stronie.


Szczegółowych informacji nt. szkolenia udziela Katarzyna Kowol, tel. 32 335 85 40,
e-mail: katarzyna.kowol@technopark.gliwice.pl  

Organizatorem szkolenia jest Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.