StartUp Contest

STARTUP CONTEST to ogólnopolski konkurs dla startupów, czyli firm w fazie rozwoju, który jest organizowany przez gdański inkubator Starter. Najbardziej innowacyjni przedsiębiorcy internetowi zmierzą się z konkurencją w duchu budującej rywalizacji i fair play. Najlepsi otrzymają szansę zdobycia dofinansowania swojego projektu.    


STARTUP CONTEST będzie miał swój finał w Gdańsku, 24 maja 2013 r. Pierwszej edycji konkursu towarzyszyło hasło: „Stań na biznesowym ringu” i to wyzwanie do skutecznego zaprezentowania swojego pomysłu na biznes zostaje podtrzymane również w tym roku. 
Tegoroczna edycja konkursu dedykowana jest startupom rozwijającym i testującym swój biznes.

Głównym celem STARTUP CONTEST jest połączenie początkujących przedsiębiorców z inwestorami, a także umożliwienie im przetestowania swoich pomysłów biznesowych z doświadczonymi przedsiębiorcami.
Uczestnicy konkursu otrzymają wsparcie merytoryczne od wyjątkowych mentorów i wyróżniających się specjalistów.
"Podnieś rękawicę i stocz walkę na pomysły - najlepsze wygrywają!" - apelują do debiutujących przedsiębiorców organizatorzy konkursu. Obok motywującego współzawodnictwa najważniejsze dla startupowców może być otrzymanie dofinansowania i promocji. 

WARUNKI UCZESTNICTWA. 
Udział w STARTUP CONTEST jest nieodpłatny.
Startup zgłaszany do konkursu powinien być na etapie rozwoju produktu (lub posiadać co najmniej jego wersję demo) i przedstawiać realną wartość inwestycyjną dla potencjalnego inwestora.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przesłanie organizatorom formularza zgłoszeniowego. Składową formularza jest 2-minutowy film, w którym uczestnicy mają za zadanie zaprezentować swój startup. Pomysłodawcy konkursu dają zainteresowanym pełną dowolność co do charakteru filmu, jego realizacji czy wymagań technicznych. Jednym z najważniejszych kryteriów jest bowiem atrakcyjność koncepcji i “element zaskoczenia”. Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 kwietnia. 

PIERWSZY ETAP.
Do pierwszego etapu konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 20 startupów, a wyniki zostaną ogłoszone 10 maja. Tydzień później finaliści będą mieli szansę skonfrontowania swojej wiedzy, doświadczenia i kreatywności z mentorami konkursu, czyli osobami świata biznesu reprezentującymi różne branże. Uczestnicy konkursu otrzymają tym samym niezbędne wsparcie merytoryczne i szansę szczegółowego omówienia swoich pomysłów. W gronie mentorów znajdą się m.in.: Marcin Borecki (PlaceChallenge Inc.), Piotr Bucki (Nokaut, WSB), Radosław Czyrko (Xevin Investments), Arkadiusz Hajduk (Huge Thing), Jacek Jankowski (Nk), Michał Jaskólski (Nokaut), Marcin Krasowski (Datera SA), Arkadiusz Kwoska (Cube Your Mind), Michał Olszewski (Lms Invest), Jakub Weber (T-mobile), Jan Wyrwiński (Aiton Caldwell SA), Karol Zieliński (Paylane). Na podstawie ocen mentorów zostanie wybrana ostateczna grupa startupów. Następnie finaliści otrzymają szansę wzięcia udziału w warsztatach przygotowujących ich do końcowej prezentacji. Warsztaty poprowadzi lider i prowadzący TedxWarsaw, słynny coach Ralph Talmont, mający zarazem szerokie doświadczenie startupowca.

FINAŁ.

Finałowa prezentacja przed jury i zaproszoną publicznością będzie miała miejsce 24 maja w siedzibie inkubatora Starter. Każdy finalista będzie dysponował określonym, kilkuminutowym czasem na zaprezentowanie swojego pomysłu na “biznesowym ringu”. Finałowe pomysły oceniać będą jurorzy, pełniący tutaj również rolę “łowców biznesowych talentów”, realnie zainteresowanych nowymi inwestycjami. A w tym roku są to m.in.: Arkadiusz Piechocki (przedsiębiorca, inwestor, partner zarządzający SpeedUp Venture Capital Group), Mikołaj Lipiński (zarządzający funduszem Online Venture oraz M&A Partner w Blackpartners), Łukasz Młodyszewski (Agora), Jacek Jankowski (Nk) czy Michał Łukaszewski (Akcelerator Innowacji NOT).

NAGRODY. 
Główną nagrodą dla wybranego startupa jest szansa na zdobycie inwestora dla realizacji swojego biznesu. Dodatkowo finaliści otrzymają możliwość wzięcia udziału w warsztatach technik i sztuki prezentacji. Szkolenie to stanowi zarazem etap przygotowawczy do finału STARTUP CONTESTU. "Znajomość technik prezentacji jest niezwykle ważna, wręcz niezbędna dla młodych, przedsiębiorczych osób, jednak na rynku są to szkolenia bardzo kosztowne, tym samym często nieosiągalne na początku drogi biznesowej" mówi Małgorzata Jasnoch, prezes Startera. Szczegółowa lista nagród (w tym m. in. nagród rzeczowych) będzie dostępna na stronie organizatora. 


Strona internetowa STARTUP CONTEST: www.sc.inkubatorstarter.pl