Projekt "Własna firma"

Trwa rekrutacji do II edycji projektu „Własna firma”.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa zaprasza do udziału w projekcie "Własna firma".

Głównym celem projektu jest przygotowanie uczestników do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej typu spin off/spin out z zakresu transportu.

W ramach projektu oferowane jest:

- doradztwo zawodowe w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze transportu-2 spotkania po 5h
- wyjazdowe szkolenie „Perfekcyjny biznesplan” (w programie m.in. zasady pisania i rodzaje biznes planu, plan marketingowy, operacyjny, finansowy)-2 szkolenia wyjazdowe po 16h (sobota, niedziela)
- wyjazdowe szkolenie „Moja własna firma” (w programie m.in. prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej, finanse, rachunkowość, pozyskiwanie zewnętrznych kapitałów, wizerunekfirmy)-6 szkoleń wyjazdowych po 16h (sobota, niedziela).
Projekt skierowany jest do doktorantów, bezrobotnych absolwentów uczelni (do 12 m-cy od uzyskania dyplomu) oraz studentów zamieszkałych i/lub studiujących na terenie województwa śląskiego, minimum 60% kobiet.

Uczestnikom zapewnia się bezpłatnie: profesjonalną kadrę, materiały dydaktyczne, zaświadczenia po ukończeniu kursów, zakwaterowanie oraz wyżywienie w hotelu.

www.wlasnafirma.slask.pl