Projekt "Naukowa Akademia Biznesu"

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Otawa Group Spółka Jawna zapraszają do udziału w projekcie "Naukowa Akademia Biznesu".

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Regionu dzięki przygotowaniu wyspecjalizowanej kadry do prowadzenia przedsiębiorczości typu spin-off/spin-out.

Do udziału w projekcie Organizatorzy zapraszają:

• pracowników naukowych jednostek naukowych,

• pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni województwa śląskiego,

• doktorantów,

• absolwentów uczelni (w okresie do 12 m-cy od ukończenia studiów),

• studentów zamieszkałych w woj. śląskim i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie woj. śląskiego.

Projekt przewiduje przeszkolenie łącznie 80 osób, które są zainteresowane nabyciem wiedzy i rozwojem kompetencji niezbędnych do założenia firm typu spin-off/spin-out w szczególności w następujących obszarach: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne; Biologia i medycyna; Górnictwo; Energetyka; Ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne; Metalurgia i inżynieria materiałowa; Transport.

W ramach projektu „Naukowa Akademia Biznesu” przewidziano następujące działania:

• Szkolenia stacjonarne z 10 zakresów tematycznych: działalność gospodarcza w obszarach wskazanych na „Liście kierunków rozwoju technologicznego woj. śląskiego do roku 2020” – wypracowanie pomysłów; prawno – finansowe aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej; od nauki do biznesu – komercjalizacja innowacyjnych pomysłów (wynalazków i innowacyjnych technologii, udzielanie licencji, patentowanie, sprzedaż wynalazku); opracowanie struktury firmy spin off/spin out; finansowanie firm spin off/spin out w Polsce (możliwości i warunki zewnętrzne finansowania projektów innowacyjnych i badawczych); skuteczny Biznes Plan; zarządzanie firmą (kształtowanie umiejętności kierowniczych, firma w globalnej gospodarce, strategia rozwojowa firmy i budowa jej konkurencyjności); marketing w przedsiębiorstwie spin off/ spin out; negocjacje;

• Szkolenia elektroniczne zgodne z programem szkoleń stacjonarnych;

• Doradztwo grupowe na temat doboru formy prowadzenia działalności, formy opodatkowania;

• Doradztwo indywidualne z zakresu marketingu i spotkań biznesowych z potencjalnymi kontrahentami.

Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie lub w weekendy w trzech edycjach:

I edycja: 04 - 09.2012 r., II edycja: 07 - 12.2012 r., III edycja: 10.2012 r. - 03.2013 r.

 

Realizacja projektu trwa do czerwca 2013 r.

Całość projektu zwieńczy konferencja naukowa „Przedsiębiorczy Naukowiec”.

Dla pięciu uczestników z najlepszymi pomysłami na firmę spin off/spin out zostaną zorganizowane spotkania z potencjalnymi inwestorami z terenu województwa śląskiego.

 

W przypadku pytań należy kontaktować się z:

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

ul. Opolska 15, 40-084 Katowice

Tel. (032) 781 49 84 Faks (032) 781 49 81

e-mail: nab@rig.katowice.pl

 

Zapraszamy na stronę projektu