Projekt "Młodzi kontra śląski rynek pracy"

Zachęcamy do udziału w organizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach projekcie pt.: "Młodzi kontra śląski rynek pracy", który obejmuje następujące bezpłatne formy wsparcia:

 • doradztwo zawodowe,
 • cykl szkoleń.

Ponadto każdy z uczestników projektu odbędzie staż w wybranej firmie województwa śląskiego i otrzyma stypendium.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne pomiędzy 18 a 25 rokiem życia (w tym osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy), które

 • zakończyły naukę i posiadają wykształcenie wyższe, średnie lub zasadnicze zawodowe,
 • uczą się w trybie zaocznym, wieczorowym lub eksternistycznym,
 • nie wykonują innej pracy zarobkowej (na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych, itp.),
 • są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

Zakres tematyczny szkoleń:  

 • autoprezentacja,
 • tworzenie dokumentów aplikacyjnych,
 • negocjacje,
 • zakładanie własnej działalności gospodarczej,
 • prawo pracy. 

Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu:
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
ul. Opolska 15, 40-084 Katowice
Tel. (032) 35-111-99, 781-49-97 Faks (032) 35-111-86
e-mail: mlodzi@rig.katowice.pl

Czytaj więcej