Projekt "Kreatywni Samozatrudnieni"

Projekt "Kreatywni Samozatrudnieni" to przedsięwzięcie, którego realizacja przebiegała w dwóch etapach. Pierwszym było wsparcie ludzi kultury w zakresie tworzenia firm w sektorze kreatywnym i sektorze kultury. Drugim wsparcie podmiotów rynku pracy (udzielających dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej)
w zakresie wiedzy nt. potencjału sektora kultury i przemysłów kreatywnych jako miejsca tworzenia i rozwoju firm.

W ramach projektu oddane zostały do dyspozycji:

  • Internetowy przewodnik „bądź przedsiębiorczy w sektorze kreatywnym"

  • Publikacja jak założyć własną firmę

  • Baza wiedzy i Dobre Praktyki: wywiady, wideo...

  • Baza instytucji udzielających dotacji na start

Celem projektu była promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz upowszechnienie dobrych praktyk w sektorze kultury i przemysłach kreatywnych skutkująca zwiększeniem wiedzy nt. prowadzenia własnej działalności oraz możliwości uzyskania wsparcia na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Kreatywni Samozatrudnieni w 2012 roku to cykl regularnie wydawanych newsletterów, które w bardzo przystępny sposób wyjaśnią czym jest sektor kreatywny i w jaki sposób można wykorzystać swoje umiejętności, aby działalność gospodarcza w tej dziedzinie przynosiła satysfakcję i korzyści.

Każdy kolejny numer newslettera zawiera m.in. dobre praktyki, które mogą być cennymi wskazówkami udzielanymi przez doświadczonych przedsiębiorców działających już od jakiegoś czasu w sektorze kreatywnym, wywady z ekspertami, którzy dzielą się swoją fachową wiedzą w tym zakresie z czytelnikami, a także ciekawe i inspirujące przykłady działalności w ramach tego sektora z różnych stron świata.

 

Projekt finansowany ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej informacji na stronie.