Projekt "Językowy zawrót głowy"

Zapraszamy do udziału w projekcie Językowy Zawrót Głowy oferującym kursy językowe dla osób niepracujących w wieku 18-27 lat. Szkolenia językowe są bezpłatne, finansowane w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Oferowane są szkolenia z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego.

Szkolenie obejmuje 180 godzin nauki (2 x w tygodniu po 3 godziny) oraz międzynarodowy egzamin, który uczestnik zdaje po ukończeniu kursu. Szkolenia będą prowadzone w czterech miastach: Katowicach, Rybniku, Bielsku-Białej i Częstochowie.

Co zyskuje uczestnik?

  • Intensywny kurs językowy – 3 semestry nauki w niecałe 9 miesięcy!,
  • Międzynarodowy certyfikat potwierdzający indywidualne postępy,
  • Łatwość porozumiewania się w wybranym języku - praktyczna komunikacja!,
  • Dodatkowy atut do wpisania do CV,
  • Umiejętności, które pomogą znaleźć wymarzoną pracę.

Jakie kryteria trzeba spełniać?

  • Mieć więcej niż 18 i mniej niż 27 lat,
  • Nie uczyć się w trybie stacjonarnym (dziennym),
  • Pozostawać bez pracy przez co najmniej 6 miesięcy (status bezrobotnego nie jest wymagany),
  • Mieszkać na terenie woj. śląskiego.

Więcej informacji na www.jezykowyzawrotglowy.pl