Projekt "Erasmus dla młodych przedsiębiorców"

W projekcie mogą wziąć udział dwie grupy osób. Pierwszą są przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność do lat 3 lub osoby zamierzające w najbliższym czasie rozpocząć działalność gospodarczą. Drugą grupę stanowią doświadczeni przedsiębiorcy, prowadzący firmy mikro, małe i średnie dłużej niż 3 lata, którzy zadeklarują chęć przyjęcia do siebie młodego przedsiębiorcy z innego kraju UE, na okres od 1 do 6 miesięcy.

Aktualnie Regionalna Izba Gospodarcza chce zainteresować wzięciem udziału w programie tych Doświadczonych Przedsiębiorców, gotowych przyjąć w swojej firmie Młodego Przedsiębiorcę z innego kraju UE. Celem programu jest wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy uczestnikami wymiany.

Więcej informacji można uzyskać na stronie programu: www.erasmus-entrepreneurs.eu lub http://rig.katowice.pl/pl/aktualnosci/406-erasmus-dla-mlodych-przedsiebiorcow lub w biurze projektu w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.