Polsko - niemiecka Akademia Dziennikarstwa

Dołącz już dziś do grona alumnów siedmiu poprzednich edycji projektu i weź udział w VIII Polsko-Niemieckiej Akademii Dziennikarskiej. Akademia skierowana jest do studentek oraz studentów dziennikarstwa, kierunków pokrewnych, a także do wszystkich tych, którzy interesują się światem mediów w kontekście stosunków polsko - niemieckich, jak i wielokulturowej Europy.

Tematem przewodnim Akademii 2013 będzie "MISJA MEDIÓW W REGIONIE".

Organizatorzy szukają:

  • dziesięć osób z Polski oraz Niemiec, przyszłych/przyszłe dziennikarzy/dziennikarki oraz studentów/studentek pokrewnych kierunków,
  • osoby zainteresowane tematyką europejską i regionalną,
  • kategoria wiekowa 19 - 26 lat.

Warunki:

  • dosłanie życiorysu,
  • dosłanie listu motywacyjnego min. 1 strona formatu A4,
  • termin dosyłania prac do 10-ego września 2013 r.

Polsko - Niemiecka Akademia Dziennikarska to czterodniowe warsztaty organizowane, co roku na Śląsku przez Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce.

Jury (przedstawiciele Centrum Europejskiego Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej) wyłoni uczestników, których powiadomi drogą elektroniczną do 13-ego września 2013.

VIII Akademia będzie składała się z licznych workshopów, wykładów oraz dyskusji, które będą prowadzone przez polskich oraz niemieckich ekspertów. Podczas warsztatów uczestnicy poznają ciekawe i ważne aspekty pracy dziennikarskiej, aby w późniejszym czasie pod okiem ekspertów samodzielnie przygotować własny materiał. Najlepsze prace zostaną opublikowane na specjalnej stronie poświęconej Akademii Dziennikarskiej www.media.haus.pl.


Organizatorzy pragną również, by uczestnicy poznali świat mediów regionalnych, jak i otoczenie pod kątem krajoznawczym i historycznym. Gośćmi w poprzednich latach byli m. in.: Jacek Żakowski z Polityki, Andrzej Godlewski, redaktor naczelny TVP1 czy Piotr Semka z Rzeczpospolitej.
Akademia będzie tłumaczona symultanicznie w języku polskim i niemieckim.

Udział w projekcie jest bezpłatny.


Kontakt:
Weronika Wiese, manager projektów w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej,
ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice,
tel.: + 48 ( 32 ) 461 20 70, faks: +48 (32) 461 20 71,
e-mail: weronika.wiese@haus.pl, więcej informacji na stronach: www.haus.pl, www.kas.pl.