Nabór do programu "Staże w instytucjach kultury"

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór do Letniej Edycji programu "Staże w instytucjach kultury". Założeniem programu jest umożliwienie studentom zdobycia praktycznej wiedzy nt. funkcjonowania instytucji kultury oraz pomoc w realizacji bieżących zadań instytucji.

Praktyki odbędą się w państwowych i samorządowych instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz firmach prowadzących działalność związaną z obszarem kultury.


Oferta staży skierowana jest do studentów 3 - 5 roku studiów magisterskich, 3 roku studiów licencjackich oraz 1 - 2 roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunkach związanych z kulturą oraz do studentów szkół podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury, także absolwentów, którzy nie ukończyli 28 roku życia.

Termin odbywania staży w Edycji Letniej obejmuje okres od 17 czerwca do 30 września 2013 r. Zgłoszenia przyjmowane będą od 14 maja do 2 czerwca 2013 r.

Instytucja może powierzyć rekrutację stażysty Narodowemu Centrum Kultury lub skorzystać z możliwości przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi przez NCK stażystami. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 17 - 18 czerwca 2013 r.

KONTAKT:

  • Regulamin projektu stażowego, warunki rekrutacji stażystów i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.kursnakulture.pl
  • Szczegółowych informacji udziela Irmina Recka-Wyżga, irecka@nck.pl,tel. (022) 2 100 117