Konkurs "Zbadaj.to"

4 marca 2013 r. rozpoczyna się IV edycja ogólnopolskiego konkursu studenckiego zbadaj.to. Przedsięwzięcie jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii oraz Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku.

Tegoroczna edycja współorganizowana jest przez Partnera Merytorycznego LOTTO pod hasłem "Wspólnie wspieramy rozwój".
Konkurs, który ma na celu promocję kariery w branży badawczej, jest przeznaczony dla studentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich.
Na jego zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym: wyjazdowe 3-dniowe warsztaty badawcze, zaproszenia na Kongres Badaczy oraz przede wszystkim płatne staże w agencjach i działach badawczych.

Nadzór merytoryczny nad całością konkursu sprawuje Kapituła Konkursowa w składzie:

Przewodnicząca: prof. UW dr hab. Dominika Maison, krajowy delegat ESOMAR

Członek: Izabela Rudak, prezes PTBRiO

Członek: Janusz Durlik, prezes OFBOR

Szef Komitetu Organizacyjnego: Katarzyna Gawlik, TNS Polska

Członek: Mateusz Galica, TNS Polska

Członek: Adam Polasz, PTBRiO

Członek: Robert Zydel, Saatchi and Saatchi

Członek: Tomasz Jędrkiewicz, PTC

Funkcję konsultacyjną dla uczestników sprawuje Agata Grabowska (PTBRiO) pozostająca poza składem Kapituły Konkursowej.

 

Wspieramy rozwój młodych ludzi

W 2013 roku uruchamiamy czwartą edycję konkursu zbadaj.to. W dotychczasowych edycjach wzięło udział 800 osób. Finaliści poprzednich edycji otrzymali możliwość odbycia staży w agencjach badawczych lub zespołach badawczych różnych firm. Kilkanaście osób z grona naszych finalistów znalazło stałą, ciekawą pracę w branży badań rynku i opinii, zaś szerokie grono kontynuuje studia, stale współpracując przy różnorodnych projektach badawczych. Praca czeka dziś na badaczy nie tylko w agencjach badawczych, ale także w agencjach reklamowych czy zespołach badawczych po stronie klientów – zleceniodawców badań.

W tym roku Partnerem Merytorycznym konkursu jest marka LOTTO. Partnerstwo jest wynikiem wspólnej wizji łączącej ideę konkursu Zbadaj.to i zaangażowania społecznego LOTTO: wizji wspierania rozwoju młodych talentów i stworzenia możliwości ciekawej kariery w branży badań rynku i opinii.

To także marka zaangażowana społecznie, ponieważ z każdej złotówki gracza część kwoty przeznaczana jest na fundusze celowe związane z rozwojem polskiego sportu i kultury. W ramach partnerstwa ze Zbadaj.to LOTTO wspiera rozwój studentów i pomaga im wstępować na ścieżkę zawodową. Dzięki możliwości zmierzenia się z rzeczywistymi wyzwaniami badawczymi stojącymi przed marką LOTTO i jej produktami (grami, loteriami, zdrapkami), studenci będą lepiej przygotowani do realiów, z jakimi spotkają się w swojej przyszłej pracy.

"Komentarze uczestników konkursu Zbadaj.to świadczą o jego wielkiej roli u progu kariery w branży badawczej i marketingowej. Absolwenci podkreślają, że konkurs dał im unikalną możliwość poznania świata badań od kuchni oraz spotkania ciekawych ludzi – praktyków badań" – mówi Mateusz Galica, członek zarządu PTBRiO, odpowiedzialny za konkurs Zbadaj.to.

 

Szczegóły dotyczące konkursu zbadaj.to znajdują się na stronie www.zbadaj.to. Dalszych informacji udziela Agnieszka Piorun, konkurs@zbadaj.to, tel. 22 648 44 92.

Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii
ul. Szarotki 11, 02-609 Warszawa
tel. 22 648 44 92
e - mail: konkurs@zbadaj.to
www.zbadaj.to