Konkurs "Young in Business"

PARP zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie Young in Business dla młodych i przedsiębiorczych firm z sektora MSP, który ma na celu promocję przedsiębiorczości, innowacyjności oraz networking inwestorów i dostawców usług z przedsiębiorcami, jak również nagrodzenie najlepszych kampanii zrealizowanych przez firmy i korporacje.

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych praktyk w proponowanych kategoriach:

  • usługi finansowe;
  • medycyna i biotechnologia;
  • gry komputerowe i aplikacje mobilne;
  • przemysł i produkcja;
  • marketing i media;
  • inicjatywy edukacyjne i społeczne;
  • e-usługi.

Nagroda ma skoncentrować uwagę nie tylko na trwałość indywidualnego przedsiębiorstwa lub organizacji, ale pójście o krok dalej w pojmowaniu rynku młodych firm sektora MSP.

W ramach konkursu Young in Business, magazyn BUSINESSMAN.PL wybierze także najlepszą kampanię reklamową roku 2012:

  • wizerunkową;
  • produktową;
  • CSR.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, które powstały nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 roku, a ich obrót nie wynosi więcej niż 2 mln EURO i był wyższy niż w roku 2010 oraz 2011. Najciekawsze kampanie 2012 roku (bez względu na wiek i wielkość firmy, której kampania dotyczy) mogą natomiast zgłaszać agencje kreatywne, public relations, domy mediowe, bezpośrednio przedsiębiorstwa.


Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu wybierze najlepsze na podstawie przyjętych kryteriów.


W skład Kapituły wchodzą m. in. Bożena Lublińska - Kasprzak (Prezes PARP), Krzysztof Dresler (BAAK), Stanisław Kluza (ekonomista), Wiesław Migut (Redaktor naczelny Businessman.pl), Ewa Paga (Prezes Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi), Jacek Socha (Wiceprezes PricewaterhouseCoopers).


Nagrodzone firmy otrzymają m.in. pakiety reklamowe w magazynie Businessman.pl oraz nagrody rzeczowe. Zostaną również zaprezentowane na łamach miesięcznika.


Zgłoszenia przyjmowane są do 14 czerwca 2013 roku drogą mailową pod adresem: young@businessman.pl. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 26 czerwca 2013 roku w Businessman Institute (ul.Trakt Lubelski 40a, Warszawa).

Konkurs dla MSP:
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://businessman.pl/newsletter/Formularz_YinB_kampania.pdf
Zasady - http://businessman.pl/newsletter/Zasady_YounginBusiness_kampania.pdfKONKURS

Na najlepszą kampanię:
Formularz zgłoszeniowy - http://businessman.pl/newsletter/Formularz_KONKURS_YinB.pdf
Zasady - http://businessman.pl/newsletter/Zasady_YounginBusiness.pdfKONKURS


Zapraszamy!