Konkurs na prace magisterskie dotyczące funduszy inwestycyjnych

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami zrzeszająca działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych ogłasza X edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące tematyki funduszy inwestycyjnych.

Ogłoszony przez IZFiA konkurs dotyczy prac magisterskich, które zostały obronione w roku akademickim 2011/2012 oraz 2012/2013 do 30 czerwca 2013 r.

Termin nadsyłania prac upływa 15 lipca b.r.

W tym terminie prace (3 egzemplarze) należy dostarczyć do siedziby Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres poczta@izfa.pl.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca grudnia 2013 roku, a jego wyniki zostaną ogłoszone na internetowej stronie Izby.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną - 5 000 PLN, zaś autorzy prac wyróżnionych - możliwość odbycia stażu w jednym z działających na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych. Dlatego Konkurs to również świetna okazja do zdobycia doświadczenia praktycznego w TFI i dobry początek kariery zawodowej.

Więcej informacji oraz Regulamin Konkursu znajdują się na stronie www.izfa.pl.