Konkurs na prace dyplomowe realizowane w technologii JAVA

Zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu rozwiązań internetowych realizowanych w technologii JAVA.

Autorzy prac dyplomowych podejmujący temat rozwiązań internetowych realizowanych w technologii JAVA, mogą wziąć udział w konkursie organizowanym już po raz ósmy przez firmę e-point SA (www.e-point.pl). Na najlepszych czekają nagrody finansowe.

Konkurs od lat wzbudza zainteresowanie studentów technologią Java/J2EE oraz tworzeniem systemów transakcyjnych dostępnych w internecie. Skierowany jest do studentów i absolwentów kierunków informatycznych, a można do niego zgłaszać prace licencjackie, magisterskie i inżynierskie.

Nagrody finansowe dla laureatów:

  • 7 tys. zł - za zajęcie I miejsca,
  • 5 tys. zł - za zajęcie II miejsca,
  • 3 tys. zł - za zajęcie III miejsca.

Jeśli wygrają prace zbiorowe to - zgodnie z regulaminem – nagroda będzie podzielona równo między autorów.

Warunkiem udziału jest przesłanie kopii obronionej pracy wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2013 r.

Wyniki konkursów będą ogłoszone najpóźniej do 10 stycznia 2014 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie.

Życzymy powodzenia!