Konkurs "ABB IT Challenge"

ABB IT Challenge to konkurs, którego celem jest promowanie projektów informatycznych rozwiązujących rzeczywiste problemy współczesnego świata. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest "zielone miasto".

Konkurs skierowany jest do 2 lub 3-osobowych zespołów złożonych z osób posiadających status studenta dowolnej polskiej uczelni.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy opisać swój pomysł na poprawę środowiska naturalnego w mieście przy użyciu technologii informatycznych i przesłać go do 5 maja 2013 r.

Wybrane zespoły zostaną zaproszone do kolejnego etapu, w którym stworzą oprogramowania umożliwiające realizację zgłoszonego pomysłu. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne (m. in. 25000 zł dla najlepszego zespołu) i rzeczowe, a także możliwość współpracy ze specjalistami ABB przy wdrożeniu zaproponowanej koncepcji.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: www.abb.pl/ITChallenge.