Kariera w ONZ

3 grudnia 2013 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przeprowadzi w różnych ośrodkach na całym świecie egzamin konkursowy, organizowany w ramach Young Professionals Programme (YPP) dla młodych, dynamicznych absolwentów wyższych uczelni, którzy posiadają przynajmniej dyplom licencjata oraz do końca bieżącego roku nie przekroczą 33 roku życia.

Do udziału w tegorocznej edycji egzaminu zaproszeni są obywatele Polski, którzy interesują się działalnością ONZ i jej agend wyspecjalizowanych oraz chętnie podejmą pracę jako funkcjonariusze ONZ.

Osoby przystępujące do egzaminu mają do wyboru jedną z następujących dziedzin: administracja, informacja publiczna, finanse, prawo oraz statystyka.
Procedura aplikacyjna rozpocznie się 3 czerwca 2013 r. i trwać będzie do 5 września 2013 r. Aplikacje należy złożyć w terminie: administracja, finanse i informacja publiczna - od 3 czerwca do 1 sierpnia 2013 r., prawo i statystyka – od 8 lipca do 5 września 2013 r.

Więcej informacji na temat warunków uczestnictwa w egzaminie, procedury składania aplikacji oraz przebiegu egzaminu znajduje się na stronie internetowej "Kariera w Organizacji Narodów Zjednoczonych - egzamin konkursowy do pracy" - www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2443