Inicjatywy bawarskiej instytucji Bayhost

BAYHOST - Bawarskie Centrum Szkół Wyższych ds. Współpracy z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią informuje o nowych inicjatywach skierowanych do studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego.

Kurs z zakresu Ogólnej Inżynierii Technologicznej

https://www.hdu-deggendorf.de/de/component/content/article/458-general-engineering/2797-general-engineering-bachelor-exchange-semester OOhttps://www.hdu-deggendorf.de/de/component/content/article/458-general-engineering/2797-general-engineering-bachelor-exchanUniwersytet w Deggendorfie zaprasza studentów biegle posługujących się językiem angielskim do udziału w kursie z zakresu Ogólnej Inżynierii Technologicznej. Studenci studiów licencjackich mogą zrealizować kurs w ramach toku studiów.

Po szczegóły odsyłamy na stronę.

****

Warsztaty pt. “Przygotowanie do projektów doktoranckich”, 24-25 czerwiec 2013 r., Monachium, Niemcy

Warsztaty skierowane są do absolwentów, którzy pragną zrealizować projekt doktorancki związany z tematyką Wschodniej i Południowo-wschodniej Europy w kontekście historycznym, kulturalnym i społecznym, ale nie posiadają jeszcze koncepcji rozprawy naukowej.

Wymaganiem koniecznym jest dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego.

Organizator (The Graduate School for East and Southeast European Studies) pokrywa koszty podróży oraz zakwaterowania w dwuosobowym pokoju w Monachium.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2013 roku.

Więcej informacji na stronie.