Executive Training Programme

Wiele europejskich przedsiębiorstw widzi w rynkach Japonii i Korei Południowej atrakcyjne możliwości inwestycyjne. Nie wszyscy jednak wiedzą jak rozpocząć konkretne działania, kierować nimi i je monitorować, aby w rezultacie odniosły sukces. Brakuje im doświadczenia, wiedzy o kulturze oraz znajomości języka.


Aby ułatwić firmom europejskim nawiązanie współpracy handlowej z rynkiem azjatyckim, Komisja Europejska zaprojektowała i sfinansowała program szkoleń dla kadry kierowniczej Executive Training Programme.

Celem programu jest wsparcie europejskich menedżerów w ich przygotowaniu do współpracy gospodarczej z firmami japońskimi i koreańskimi. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach biznesowych oraz w kursach językowych i kulturowych, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na rynkach azjatyckich.

Program ETP składa się z 45 tygodni intensywnego szkolenia dla pracowników firm europejskich. Jest ono podzielone na 3 etapy:
1. Moduł „Inception” (3 tygodnie): Szkolenie na temat kultury, historii i zagadnień społecznych Japonii lub Korei - organizator: SOAS (The School of Oriental and African Studies University of London).
2. Moduł „Immersion” (30 tygodni): Szkolenie w Japonii lub Korei na temat ekonomii, kultury biznesowej, które połączone będzie z nauką podstawowych struktur językowych - organizator: Waseda University (Tokio), Yonsei University (Seul).
3. Staż (12 tygodni): Praktyki w japońskiej lub koreańskiej firmie, podczas których uczestnik będzie miał możliwość zastosować nowo nabyte umiejętności i wiedzę w praktyce.

Komisja Europejska wspiera uczestników poprzez:
• Finansowanie całego szkolenia ETP
• Przyznanie każdemu uczestnikowi stypendium w wysokości 26 400 Euro dla osób wyjeżdżających do Japonii i 24 000 Euro dla stypendystów jadących do Korei Południowej.

Kto może wziąć udział w programie?

W programie mogą wziąć udział wszyscy obywatele UE, pracujący w europejskich firmach, których obroty roczne przewyższają 500 000 Euro i które zatrudniają więcej niż 5 pracowników. Dodatkowo firma ta musi być zainteresowana rozpoczęciem lub rozszerzeniem swojej działalności w Japonii lub Korei Południowej.

Szczegóły na temat minimalnych wymagań stawianych menedżerom i firmom chcącym wziąć udział w programie są dostępne na: www.euetp.eu/who-can-participate

Jesteś zainteresowany?
Informacje na temat programu Executive Training Programme, oferowanych szkoleń, procesu rekrutacji i osobistych doświadczeń dotychczasowych uczestników, znajdziecie Państwo na stronie internetowej programu: www.euetp.eu lub pod numerem telefonu: (22) 511 02 51.
W programie mogą wziąć udział zarówno mniejsze, jak i większe przedsiębiorstwa z całej Polski, reprezentujące szeroki wachlarz branż. Zgłoszenia do ETP będą przyjmowane do końca maja 2013 r.