Bezpłatne szkolenia

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na bezpłatne szkolenia do Krakowa, Wrocławia i Warszawy

Osoby chcące założyć innowacyjny biznes, chcące wiedzieć jak to zrobić skutecznie, nauczyć się planować strategię biznesową Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenia. Już od stycznia rusza kolejny cykl bezpłatnych szkoleń w ramach projektu „3xP: Pomysł – Potencjał – Przedsiębiorca”.

Studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych z całej Polski, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, zaprasza się na szkolenia do Krakowa, Wrocławia i Warszawy.

Harmonogram szkoleń w Krakowie:

dla doktorantów i pracowników naukowych uczelni z całej Polski, nieprowadzących działalności gospodarczej:

• 18.02.2012, Zarządzanie własnością intelektualną w szkołach wyższych

• 3.03.2012, Planowanie finansowe w projektach inwestycyjnych

dla studentów, absolwentów, doktorantów z całej Polski, nieprowadzących działalności gospodarczej:

• 23-24.02.2012, Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka

• 5-6.03.2012, Wizerunek skutecznego przedsiębiorcy

• 7-8.03.2012, Od kreatywności do Przedsiębiorczości

• 15-16.03.2012, Strategia biznesowa firmy

• 20-21.03.2012, Gra symulacyjna


http://www.marr.pl/projekty/3xp/krakow.html


Harmonogram szkoleń we Wrocławiu:

dla doktorantów i pracowników naukowych uczelni z całej Polski, nieprowadzących działalności gospodarczej
• 15.02.2012, Marketing innowacji

• 16.02.2012, Wycena i transfer technologii

• 17.02.2012, Prawo własności intelektualnej

dla studentów, absolwentów, doktorantów z całej Polski, nieprowadzących działalności gospodarczej:

• 23-24.02.2012 Zarządzanie projektami innowacyjnymi


 

 


 

 


 

 


 

Harmonogram szkoleń w Warszawie:

dla doktorantów i pracowników naukowych uczelni z całej Polski, nieprowadzących działalności gospodarczej
•  7.03.2012, Marketing innowacji
• 13.03.2012, Tworzenie Biznesplanu
• 14.03.2012, Prawo własności intelektualnej
• 15.03.2012, Zakładanie innowacyjnej działalności gospodarczej

dla studentów, absolwentów, doktorantów z całej Polski, nieprowadzących działalności gospodarczej:
• 5-6.03.2012 Zakładanie działalności gospodarczej
Szkolenia realizowane w ramach projektu: „3xP: Pomysł – Potencjał – Przedsiębiorca”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 2.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.