Zaproszenie na wizyty studyjne

Projekt "Przedsiębiorczość akademicka na START" w części szkoleniowej składa się z 5 modułów. Obecnie zapraszamy wszystkich uczestników projektu do udziału w trzecim module szkoleniowym pt. "Praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej - wizyta studyjna w przedsiębiorstwie spin off/spin out, w instytucji otoczenia biznesu".

Wizyty odbywać się będą w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum Sp. z o.o., którego siedziba mieści się przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach.

Program wizyty obejmuje prelekcję pt. "Park Naukowo-Technologiczny jako ośrodek innowacji", która przybliży uczestnikom działalność parków technologicznych. Następnie uczestnicy zwiedzą Euro-Centrum i zostaną im zaprezentowane nowoczesne technologie podnoszące efektywność energetyczną budynków. Poruszona zostanie również problematyka poszanowania energii w budynkach i zastosowania energii ze źródeł odnawialnych w budownictwie. Kazda wizyta potrwa 4 godziny lekcyjne. Akademicki Punkt Informacji Biznesowej zapewnia transport dla uczestników modułu do Euro-Centrum i z powrotem.

Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram wizyt studyjnych.

Zapisy są prowadzone mailowo pod adresem start@us.edu.pl lub telefonicznie pod nr 32 359 22 15.

Grafik:

1) 12.06.2012 r., rozpoczęcie o godzinie 12.00

2) 14.06.2012 r., rozpoczęcie o godzinie 11.00

3) 21.06.2012 r., rozpoczęcie o godzinie 12.00

4) 22.06.2012 r., rozpoczęcie o godzinie 11.00

5) 28.06.2012 r., rozpoczęcie o godzinie 12.00

6) 29.06.2012 r., rozpoczęcie o godzinie 11.00

7) 12.07.2012 r., rozpoczęcie o godzinie 11.00

8) 28.09.2012 r., rozpoczęcie o godzinie 11.00