Wolontariat w ramach Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Organizatorzy serdecznie zapraszają studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego do aplikowania na wolontariat w ramach III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 16 - 18 września 2013 r. w Katowicach.


Organizatorzy proponują:

 • udział w międzynarodowym wydarzeniu,
 • współorganizację jednej z największych imprez gospodarczych w Europie Środkowo - Wschodniej dedykowanej małym i średnim przedsiębiorstwom,
 • ciekawe doświadczenie i nabycie umiejętności związanych z realizacją dużych przedsięwzięć,
 • certyfikat potwierdzający współpracę,
 • możliwość udziału w imprezach towarzyszących.

Poszukiwane są osoby, które spełniają poniższe warunki:

Grupa 1

 • status studenta (uczniowie pow. 18 roku życia)
 • odpowiedzialność
 • wysoka kultura osobista
 • dyspozycyjność

Grupa 2

 • status studenta (uczniowie pow. 18 roku życia)
 • odpowiedzialność
 • wysoka kultura osobista
 • dyspozycyjność
 • znajomość języka angielskiego i/lub rosyjskiego w stopniu min. komunikatywnym

Zgłoszenia należy przesyłać na adres email: drasinska@rig.katowice.pl podając:

1. w tytule „EKMSP 2013” + NR GRUPY, która Cię interesuje

2. w treści zamieszczając następujące informacje:

 •  imię i nazwisko
 •  tel. komórkowy, adres e-mail
 •  nazwa uczelni (szkoły)
 •  rok studiów (nauki)
 •  wybrany język (dot. wpisania w tytule maila "GRUPA 2")
 •  dostępność podczas Kongresu – godzinny ranne/popołudniowe/wieczorne