Szkolenie z zakresu prawa w małej firmie

Jeżeli interesujesz się przedsiębiorczością lub chcesz zdobyć nową wiedzę, którą będziesz wykorzystywać w życiu zawodowym, to zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu prawa w małej firmie, które odbędzie się 20 stycznia w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (rozpoczęcie o godzinie 9.00). 

Tematyka szkolenia obejmuje:

  • regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej,
  • porównanie form prawnych prowadzenia firmy,
  • rejestracja działalności – krok po kroku,
  • formy i konsekwencje zatrudnienia pracowników,
  • podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy,
  • ochrona własności intelektualnej,
  • likwidacja i zawieszenie działalności.

Prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu najpóźniej na dzień przed jego terminem. Zapisy przyjmujemy mailowo (start@us.edu.pl; prosimy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy oraz temat szkolenia) oraz telefonicznie (32 359 22 15).

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu START. Po zakończeniu udziału w szkoleniu nie ma konieczności uczestnictwa w dalszych etapach projektu.

Osoby, które brały udział w poprzedniej edycji projektu START (w roku akademickim 2009/2010) nie mogą przystąpić ponownie do projektu.

Zapraszamy,
Zespół START