Szkolenie "Wywieranie wpływu przez instytucje finansowe - rozpoznawanie i obrona"

Zapraszamy do udziału w Akademii Rozwoju Kariery Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Akademia Rozwoju Kariery (ARK) to nowy cykl wakacyjnych szkoleń poświęconych rozwojowi zawodowemu i osobistemu. Jej uczestnicy będą szkolić się w takich obszarach, jak: komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, przedsiębiorczość. Będą to więc umiejętności i kompetencje obecnie najczęściej poszukiwane przez pracodawców.

Pokaż w kalendarzu:
0

Dla kogo powstała Akademia?
Jest to projekt skierowany do studentów i absolwentów UŚ chcących zwiększyć swoje szanse na rynku pracy oraz poszukujących nowych umiejętności i kontaktów osobistych.


Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

"Wywieranie wpływu przez instytucje finansowe – rozpoznawanie i obrona"


Prowadzący:
Janusz Guzek

Kiedy?
15 lipca 2013r., godzina 9.00 – 15.00

Gdzie?
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Katowice ul. Bankowa 14, sala 415


Zapisy prowadzimy od 8 lipca pod nr tel.: 32 359 20 32
 

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie uczestników w specyfikę działalności bankowej.
    Uczestnicy szkolenia zapoznają się z istotą działalności banków ich zadaniami i funkcjami jakie realizują. Wyjaśnimy co bankiem jest a co tylko bank udaje. Powiemy jakie są konsekwencje lokowania oszczędności poza bankami posiadającymi koncesje.
  2. Wywieranie wpływu poprzez oddziaływanie na zmysły.
    Zaprezentujemy sposoby oddziaływania na zmysły poprzez czynniki zewnętrzne takie jak dźwięk, kolor, zapach... Przedstawimy jak instytucje finansowe reklamują swoje produkty, swój brand i co chcą w ten sposób uzyskać. Dowiemy się czy można zastrzec kolor? Zidentyfikujemy takie pojęcia jak „napięcie sprzedażowe”, „gorączka zakupowa”, „akcja miesiąca”. Dowiemy się jak zwiększyć skłonność do dokonywania zakupów i jak wywołuje się impulsywne kupowanie.
  3. Sposoby i narzędzia wywierania wpływu, ich identyfikacja i obrona przed nimi.
  4. Klient w banku – jak rozeznać ofertę bankową i z których produktów korzystać.
  5. Reklamacje i zastrzeżenia w bankach.

Dokonanie zapisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu udziału w szkoleniach Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który dostępny jest tutaj.


Poznaj kolejne szkolenia w ramach ARK