Spotkanie: „Fundusze unijne dla Ciebie”

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zaprasza na konferencję/spotkanie informacyjne pt. „Fundusze unijne dla Ciebie”, które odbędzie się 21 kwietnia br. od godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie przy ul. Bankowej 12.

Prelegentami spotkania będą pracownicy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

Tematyka/plan spotkania:

Godzina

Temat

Prelegent

10.00

Powitanie

10.15

Fundusze unijne w nowym programowaniu na lata 2007-2013 (ogólna charakterystyka struktury funduszy, programy operacyjne, cele polityki spójności).

GARR

10.40

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w roli Regionalnej Instytucji Finansującej w województwie śląskim (działania ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorstw).

GARR

11.30

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego jako punkt udzielania pomocy w wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej służących rozwojowi regionalnego oraz poprawie sytuacji mieszkańców na rynku pracy (opis programu PO KL, z nastawieniem na priorytet VIII).

GARR

12.00-12.15

Przerwa kawowa

 

12.15

Rozpocznij działalność gospodarczą! (dotacje w ramach działania 6.2 PO KL; dotacje PUP).

WUP

13.00

Zakończenie

 

Aby wziąć udział w konferencji prosimy wysłać maila zgłoszeniowego na adres start@us.edu.pl wpisując w tytule imię i nazwisko oraz „zgłoszenie, fundusze, 21 kwietnia” lub pod nr 32 359 22 15. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 kwietnia.