Seminarium

 Zapraszamy do wzięcia udziału w seminariach "Innowacje bliżej nas", podczas których zostaną m.in. ogłoszone wyniki edycji regionalnych konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2011".

Seminaria odbędą się według następującego harmonogramu:
16.01.2012 - Gdańsk
17.01.2012 - Katowice
18.01.2012 - Białystok

Udział w seminariach dla wszystkich uczestników jest bezpłatny.


 

-------------------------------------------------------------------------------
Ramowy program seminarium „Innowacje bliżej nas”:
1. godz. 9:45. Rozpoczęcie seminarium.
Przywitanie uczestników seminarium. Wprowadzenie. Przedstawiciel Partnera lokalnego, Fundacji Innowacji i Rozwoju oraz Partnerów konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju".

2. Prezentacja przedstawiająca projekty wspierające innowacyjność w ujęciu regionalnym, zarys Regionalnej Strategii Innowacji, przyklady dobrych praktyk - Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego.

3. Przykładowe rozwiązania i narzędzia wspomagające rozwój projektów innowacyjnych – prezentacje Patronów projektu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”.

4. ok. godz. 12.00 Przerwa kawowa.

5. dotycząca wsparcia dla projektów innowacyjnych i rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP - dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.


6. „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2011” - www.liderzyinnowacji.pl. Ogłoszenie wyników regionalnych w ramach konkursu, przyznanie tytułów oraz wyróżnień w regionie.


7. Zakończenie seminarium.

Rejestracja pod adresem:

http://www.liderzyinnowacji.pl/seminaria_2011.htmlMiejsce seminarium: 17.01.2012 - Katowice, Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego, ul. Ligonia 46, Gmach Sejmiku Śląskiego.