Program konsultingowy

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do udziału w programie konsultingowym obejmującym 4 godziny bezpłatnego doradztwa. Oferowane kierunki dyskusji z ekspertem obejmują:

1) Zarządzanie własnością intelektualną powstającą w uczelniach i w instytucjach naukowych, przygotowanie zasad i regulaminów komercjalizacji wypracowanych rozwiązań.

2) Omówienie barier ograniczających chęć podejmowania inicjatyw gospodarczych przez pracowników naukowych.

3) Rozwijanie wiedzy oraz rozwiązań technologicznych i organizacyjnych na potrzeby rynku oraz małych i średnich firm.

4) Inicjowanie partnerstwa i sieciowych relacji ze środowiskiem biznesowym.

5) Omówienie inkubowanego know-how mającego potencjalną wartość rynkową.

Tematyka zagadnień również obejmuje takie obszary jak: pomysł na biznes, marketing, komercjalizacja, strategie biznesowe, zarządzanie, organizacja kontaktów biznesowych i współpraca biznesowa, mediacje z partnerami biznesowymi, autoprezentacja i biznesowy savoir-vivre, zwiększanie skuteczności sprzedaży, techniki sprzedaży.

Osoby zainteresowane programem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy (32 359 22 15, start@us.edu.pl).