Panel dyskusyjny pt. "Gender Mainstreaming"

Zapraszamy do uczestnictwa w otwartym panelu dyskusyjnym pt. "Gender Mainstreaming", którego celem jest szerzenie wiedzy na temat równości płci. Tematyka spotkania będzie dotyczyć między innymi: polityki równości płci, cech prawnie chronionych, zasad równości szans kobiet i mężczyzn, realizacji równości kobiet i męzczyzn w praktyce.

Panel odbędzie się w auli multimedialnej w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach dnia 12 listopada 2012 roku w godzinach od 14.00 do 18.00 (adres: ul. Opolska 15, 40-084 Katowice).

Zapisy na spotkanie odbywają się telefonicznie pod nr telefonu 32 359 22 15 lub pod adresem start@us.edu.pl.

Panel poprowadzi Pani Prof. dr hab. Aleksandra Kuzior.