Opis szkoleń

Poniżej prezentujemy opis realizowanych przez nas modułów szkoleniowych:

1. Symulacyjna gra decyzyjna - analiza przypadków. Będzie ona ukierunkowana na rozwój cech i postaw przedsiębiorczych, przygotowując tym samym uczestników zajęć do podjęcia działalności gospodarczej, w szczególności prowadzenia firm typu spin off/ spin out. Podstawę gry będą stanowić warsztaty typu case study, uwzględniające specyfikę problematyki badawczej zespołu.

2. Skuteczne zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem. W ramach modułu uczestnicy poznają zasady funkcjonowania innowacyjnych przedsiębiorstw w tym firm typu spin off/ spin out, technostarter. Pozostałe tematy szkolenia: marketing relacyjny w innowacyjnym przedsiębiorstwie; formy i zasady współpracy z otoczeniem; mediacje i negocjacje biznesowe; zarządzanie finansami; zarządzanie ryzykiem w małej firmie.

3. Instrumenty doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstw, ich współpracy z uczelniami i otoczeniem biznesu. Uczestnicy zdobędą informacje na temat inwestorów typu Business Angels, zasad funkcjonowania rynku NewConnect, funduszy Venture Capital, Private Equity, Seed Capital. Pozostałe tamaty szkoleń: rynek kredytowy i leasingowy; komunikacja nauki i biznesu; PR i marketing - mix pomysłów naukowych; mediacje i negocjacje biznesowe; prawne i praktyczne aspekty transferu technologii, ochrona własności intelektualnej; transfer technologii do biznesu; możliwości pozyskiwania inwestorów.

4. Dizajn 100% innowacyjności. Moduł ten będzie dotyczył kreowania wizerunku i marki poprzez identyfikację wizualną (strategię marki), negocjacje (komunikację na drodze przedsiębiorca - projektant, wycenę produktu, usługi, badania rynku, skuteczną autoprezentację), współpracę z projektantem (od tworzenia założeń projektu do jego wdrożenia), proces wprowadzania nowego produktu na rynek.

5. Praktyczne aspekty prowadzenia działalności. Pod tą nazwą rozumiemy wizyty studyjne, połączone z obserwacją uczestniczącą w przedsiębiorstwie spin off/ spin out, w instytucjach otoczenia biznesu, Parkach Naukowo- Technologicznych, Centrach i Inkubatorach Przedsiębiorczości, Agencjach Rozwoju Lokalnego, itp.