Konferencja „Kapitał dla firm ze Śląska i Małopolski - efektywna współpraca w ramach makroregionu”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji „Kapitał dla firm ze Śląska i Małopolski - efektywna współpraca w ramach makroregionu” - imprezie towarzyszącej II Forum Nowej Gospodarki, która odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2012 r. w Katowicach.

Celem spotkania jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu innowacyjnym firmom ze środowiskiem biznesu oraz przedstawicielami administracji samorządowej, rządowej i naukowej. Eksperci i partnerzy doradzą jak pozyskać kapitał na dalszy rozwój i skutecznie dotrzeć do inwestora. Podczas konferencji przedstawione zostaną sposoby finansowania innowacyjnych przedsięwzięć takie jak: fundusze Venture Capital, Anioły Biznesu, giełda papierów wartościowych czy fundusze unijne. Poruszone zostaną kwestie związane z rynkiem NewConnect, dynamiką rozwoju tego rynku, etapami wejścia spółki na NewConnect oraz kryteriami, jakie spółka musi spełnić, aby zostać dopuszczoną do obrotu giełdowego.

Dodatkowo w drugiej części konferencji, która będzie miała charakter debaty, zaproszeni przedsiębiorcy podzielą się swoim doświadczeniem w pozyskiwaniu kapitału. Doradzą jak skutecznie pozyskać środki na rozwój i efektywnie je wykorzystać. Opowiedzą także jak należy umiejętnie zarządzać rozrastającą się firmą.

Ostatnia część konferencji dotyczyć będzie wsparcia udzielanego przedsiębiorcom przez władze lokalne i krajowe oraz instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorcy dowiedzieć się będą mogli, na jakie wsparcie władz lokalnych i krajowych mogą liczyć, jakie znaczenie dla rozwoju firm mają parki i inkubatory, a także jak wygląda na Śląsku i w Małopolsce współpraca instytucji otoczenia biznesu z jednostkami naukowymi oraz proces komercjalizacji badań naukowych. Poruszone zostaną tematy dotyczące środków finansowych napływających do południowego regionu Polski. Omówione zostaną również kwestie realnej pomocy dla lokalnych przedsiębiorców stosowane przez agencje rozwoju regionalnego.

Ponadto w ramach konferencji odbędzie się Roadshow, podczas którego zaprezentują się innowacyjne spółki poszukujące kapitału na swój rozwój należące do Sieci Łowcy Biznesu.

Szczegółowe informacje o konferencji wraz z jej agendą oraz rejestracja udziału w niej dostępne są na stronie.