Informacja dla osób ubiegających się o środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przedstawił wstępną listę operatorów finansowych w ramach Działania 6.2 PO KL wraz ze skróconą charakterystyką projektów, kryteriami uczestnictwa oraz planowanymi terminami rekrutacji i danymi kontaktowymi dla osób zainteresowanych udziałem w projektach.

Osoby zainteresowane powinny zgłaszać się bezpośrednio do instytucji realizujących projekty, tam też należy kierować wszelkie zapytania. Dokumenty i formularze rekrutacyjne zostaną udostępnione na stronach internetowych operatorów finansowych.

Lista operatorów (pdf)

Lista będzie na bieżąco aktualizowana na stronie WUP.