II Forum Nowej Gospodarki

23 i 24 kwietnia 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się II Forum Nowej Gospodarki. Jest ono miejscem dyskusji o technologii i innowacji w kontekście strategii EUROPA 2020.

Impreza pozwala na wymianę doświadczeń pomiędzy światem nauki, biznesu oraz administracji. Ponadto promuje pomysły na innowacyjne firmy.


Aktualna edycja Forum skierowana jest do przedstawicieli nauk technicznych reprezentujących obszar energetyki, efektywności energetycznej i OZE, przedstawicieli nauk medycznych, samorządów województw śląskiego i małopolskiego, przedsiębiorstw z obszaru energetyki i OZE, młodych innowacyjnych przedsiębiorców oraz studentów zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej.

II Edycja Forum organizowana pod hasłem „Z nową energią ku przyszłości” podejmuje następujące tematy: energetyka prosumencka, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, inteligentne sieci energetyczne (smart grids), lokalne inteligentne sieci energetyczne (micro-grids), budynki aktywne/ inteligentne, robotyka, inżynieria materiałowa, nowe technologie materiałowe medycyny, implanty, protezy inteligentne, biopomiary i biomechanika.

Podczas Forum odbędzie się dyskusja panelowa „Polska Południowa – centrum gospodarcze o znaczeniu globalnym”. Jej uczestnicy - przedstawiciele administracji, naukowcy i przedsiębiorcy z województw śląskiego i małopolskiego - zastanowią się nad kierunkami działania u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Na tej podstawie powstaną rekomendacje dla władz państwowych.

W ramach Forum młodzi innowacyjni przedsiębiorcy, studenci oraz absolwenci pragnący prowadzić własny biznes będą mogli zaznajomić się z trendami tworzenia firm w branżach nowych technologii, szansami na znalezienie kapitału oraz partnera technologicznego.


Kongres organizuje Marszałek Województwa Śląskiego wspólnie z przedstawicielami świata nauki (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny ) oraz otoczenia biznesu (Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Euro InnoPark). Partnerami przedsięwzięcia są m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Województwo Małopolskie, miasto Katowice, Krajowa Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie.


Nie jest możliwe znalezienie skutecznej odpowiedzi na stojące przed gospodarką wyzwania rozwojowe bez debaty publicznej poświęconej strategicznym celom rozwojowym kraju. Dwudniowa konferencja która odbywa się w Katowicach, ma rozwijać długofalowe procesy współdziałania na rzecz rozwoju krajowej gospodarki, w tym współpracę województw śląskiego i małopolskiego w obszarze innowacyjnych gałęzi gospodarki oraz energetyki.

Więcej szczegółów na stronie.