Finał I edycji projektu START

W czwartek 1 lipca o godzinie 13.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się uroczysta gala podsumowująca I edycję projektu START – program promocji przedsiębiorczości w uczelniach wyższych w województwie śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas spotkania Prorektor ds. Studenckich, Promocji i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik wręczy listy gratulacyjne oraz wyróżnienia zwycięzcom konkursu „Twój pomysł na biznes”. 

Już w październiku rozpoczyna się kolejna edycja projektu.

Zapraszamy,
zespół START