Dofinansowane szkolenia Microsoft® „Śląska Akademia IT”

Zapraszamy na dofinansowane szkolenia Microsoft® „Śląska Akademia IT”.
Cel szkoleń:
Celem głównym projektu jest podniesienie i aktualizacja kwalifikacji specjalistów IT z firm woj. śląskiego do poziomu odpowiadającego światowym standardom w zakresie technologii Microsoft, poprzez objęcie ich autoryzowanymi szkoleniami.


Kto może przystąpić do projektu?

Do projektu mogą przystąpić informatycy, administratorzy systemu, administratorzy baz danych, pracownicy HelpDesk oraz inne osoby pracujące, zainteresowane podwyższeniem lub nabyciem wiedzy z zakresu technologii IT, oddelegowani przez pracodawców, zatrudnieni w mikro, małych, średnich bądź dużych przedsiębiorstwach na terenie woj. śląskiego lub osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. śląskiego.

Oferowane szkolenia
• Microsoft SQL Server 2008 (MS 2778+6231)
• Microsoft Exchange Server 2010 (MS 10135)
• Microsoft Exchange Server 2007 (MS 5047 5049 5050)
• Microsoft Windows Server 2008 Active Directory (MS 6425)
• Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database (MS 6232)
• Microsoft Windows 7 (MS 6292)
• Microsoft Windows Vista (MS 5115)

Aby przystąpić do projektu:

1.Należy spełnić następujące warunki:

- pozostawanie w stosunku pracy (w rozumieniu Kodeksu Pracy) – zgłaszane osoby nie mogą   pozostawać w okresie wypowiedzenia, nie mogą być także zatrudnione na okres próbny lub prowadzenie działalności gospodarczej
- posiadanie odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności wymaganych do szkolenia (weryfikacja na podstawie testu kwalifikacji)
- umiejętność posługiwania się materiałami w języku angielskim

2. Dodatkowe informacje:

-  każdy z uczestników może zapisać się tylko na jedno szkolenie,
- każdy uczestnik jest zobowiązany przystąpić do egzaminu certyfikującego Microsoft w ciągu miesiąca po zakończeniu udziału w szkoleniu
- akceptacja pracodawcy jest niezbędnym warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji, co będzie weryfikowane podczas wypełniania dokumentów zgłoszeniowych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)
- udział w projekcie jest częściowo finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do sfinansowania pozostałej części wymagany jest wkład własny pracodawcy, na podstawie reguł pomocy publicznej.
- Istnieje możliwość wniesienia wkładu w formie gotówki, a także w  formie  wynagrodzeń.

3. Formularz Zgłoszeniowy

- formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem http://www.slaska-akademia.bit-polska.pl/index.php/sample-page/
- aby ułatwić Państwu zgłoszenie się do projektu w załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy, który po wydrukowaniu należy uzupełnić i przesłać na adres slaska-akademia@bit-polska.pl

Certyfikaty i zaświadczenia:
• Zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie (w przypadku spełnienia frekwencji 80%)
• Zaświadczenia o ukończeniu kursów Microsoft
• Możliwość bezpłatnego podejścia do egzaminu

Szczegóły projektu na stronie

Skontaktuj się z firmą odpowiedzialną za projekt:
bit Polska Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 7
40-005 Katowice
tel.: +48 32 602 90 40
tel.: +48 32 494 49 70
fax: +48 32 739 01 10
fax: +48 32 494 49 71
e-mail: slaska-akademia@bit-polska.pl