Zarządzanie własnością intelektualną - konferencja i warsztaty

Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach w ramach projektu pt. „Zarządzanie własnością intelektualną” organizują dwudniowy cykl konferencji i warsztatów skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ma on na celu wzrost kultury innowacyjności i konkurencyjności przez popularyzację wśród przedsiębiorców wiedzy na temat metod, możliwości i korzyści wynikających z zarządzania własnością intelektualną.

Zajęcia będą odbywały się w dniach 25-26 listopada br. w Auli Multimedialnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przy ul. Opolskiej 15 w Katowicach.

Konferencja podzielona będzie na część wykładową - jej celem będzie uporządkowanie i przybliżenie słuchaczom wiedzy z zakresu m.in. tworzenia, obrotu i ochrony własnością intelektualną i część warsztatową – służącą nabyciu praktycznych umiejętności w zakresie wyceny własności intelektualnych, ich poziomowego transferu oraz przygotowania i negocjowania umowy licencyjnej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 listopada br. Szczegółowych informacji nt. konferencji udziela Pani Maria Holeksa pod numerem telefonu 32/781-49-94.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Czytaj wiecej