Wykład: Wybrane aspekty ochrony własności intelektualnej w szkołach wyższych. Własność przemysłowa.

Zapraszamy Państwa na wykład: „Wybrane aspekty ochrony własności intelektualnej w szkołach wyższych. Własność przemysłowa.”

Wykład odbędzie się 3 marca 2011 r. w godz. 10.00 – 12.00.
Miejsce: sala 29, Rektorat UŚ, Bankowa 12
Prowadzący: Mariusz Grzesiczak - Rzecznik Patentowy UŚ

Tematyka wykładu:

1. Podział wiedzy:

- wiedza wolna,
- wiedza chroniona jawna,
- wiedza chroniona utajniona.

2. Przedmioty własności przemysłowej i ich ochrona:

2.1. Rozwiązania:

- wynalazki i patenty na wynalazki,
- wzory użytkowe i prawa ochronne na wzory użytkowe,
- wzory przemysłowe i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych,
- topografie układów scalonych (TUS) i prawa z rejestracji TUS,
- projekty racjonalizatorskie,
- tajemnice przedsiębiorstwa (know-how) i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

2.2. Oznaczenia:

- nazwy handlowe (oznaczenia przedsiębiorstw) i prawo do nazwy handlowej,
- znaki towarowe (oznaczenia towarów i usług) i prawa ochronne na znaki towarowe,
- oznaczenia geograficzne i prawa z rejestracji oznaczeń geograficznych.

3. Prawo autorskie i utwory prawa autorskiego.

4. Prawa studentów do rozwiązań przez nich stworzonych.

Zapisy pod nr telefonu: 032 359 22 15.

Zapraszamy
Zespół START