Wykład: Wybrane aspekty ochrony własności intelektualnej w szkołach wyższych. Prawo autorskie.


Zapraszamy na wykład pt.: "Wybrane aspekty ochrony własności intelektualnej w szkołach wyższych. Prawo autorskie.".

Wykład odbędzie się 12 maja 2011 roku w godzinach 10:00 – 13:00, w sali 29 w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Spotkanie poprowadzi Pan Mariusz Grzesiczak, Rzecznik Patentowego Uniwersytetu Śląskiego (mariusz.grzesiczak@us.edu.pl)

Program:

 1. Podział wiedzy:
  - wiedza wolna
  - wiedza chroniona jawna
  - wiedza chroniona utajniona
 2. Przedmioty własności przemysłowej i ich ochrona:
  2.1. Rozwiązania:
       - wynalazki i patenty na wynalazki
       - wzory użytkowe i prawa ochronne na wzory użytkowe
       - wzory przemysłowe i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych
       - topografie układów scalonych (TUS) i prawa z rejestracji TUS
       - projekty racjonalizatorskie
       - tajemnice przedsiębiorstwa (know-how) i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
  2.2. Oznaczenia:
       - nazwy handlowe (oznaczenia przedsiębiorstw) i prawo do nazwy handlowej
       - znaki towarowe (oznaczenia towarów i usług) i prawa ochronne na znaki towarowe
       - oznaczenia geograficzne i prawa z rejestracji oznaczeń geograficznych
 3. Prawo autorskie i utwory prawa autorskiego:
  - przedmiot prawa autorskiego (utwór)
  - podmioty prawa autorskiego
  - autorskie prawa osobiste
  - autorskie prawa majątkowe
  - dozwolony użytek chronionych utworów
  - odpowiedzialność za naruszenia prawa autorskiego
  - program komputerowy jako szczególny rodzaj utworu i jego prawna ochrona
  - prawa studentów do rozwiązań przez nich stworzonych.

ZAPISY pod nr telefonu 32 359 22 15.
Liczba miejsc ograniczona.