Wygraj swój biznes

Założenie własnego biznesu nigdy nie było takie proste. Każda młoda osoba do 30 roku życia może wziąć udział w Konkursie na biznesplany.

Celem Konkursu jest wprowadzenie nowej jakości w kreowaniu przedsiębiorczości w Polsce poprzez zaoferowanie młodym ludziom kompletnego wachlarza narzędzi potrzebnych do realizacji marzeń w sferze biznesu.

Konkurs kierowany jest w szczególności do studentów chcących założyć własną firmę, jako do osób o największym potencjale wiedzy, kreatywności i innowacji, który odpowiednio zagospodarowany może stać się w przyszłości dominującym czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy Polski.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.biznesplany.pl do 22 listopada
2009 r. Nadesłane prace poddane będą ocenie formalnej i dwustopniowej ocenie merytorycznej. Oceny formalnej dokonują eksperci Fundacji AIP. Ocena merytoryczna dotyczy następujących elementów:

  • Innowacyjne podejście do biznesu,
  • Realność realizacji projektu,
  • Adekwatność kosztów do rzeczywistości,
  • Szansa na sukces,
  • Perspektywy rozwoju.

Po zebraniu wszystkich prac każdy inkubator typuje najlepsze biznesplany, mające największe szanse na sukces. Następnie są one przekazywane do centrali AIP, gdzie następuje pierwsza selekcja, na podstawie której wybieranych jest kilkadziesiąt najlepszych prac. Kolejnej i ostatecznej oceny pracy dokonuje Kapituła Konkursu, która wyłania laureatów. W efekcie Konkursu 100 osób - autorów najlepszych biznesplanów rozpoczyna realizację swoich wymarzonych pomysłów, zakładając firmy w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości. Ponadto autorzy najlepszych biznesplanów otrzymają atrakcyjne nagrody.

Biorąc udział w Konkursie na biznesplany możesz zyskać dwukrotnie. Za pierwszym razem Twoim osiągnięciem niech będzie założenie własnej firmy w AIP, za drugim – cenne nagrody, które czekają właśnie na Ciebie.

Pozdrawiam,
Wojciech Kiljańczyk